LIPNICKÁ BIBLE

Podpořili jsme mimořádný kulturní projekt roku 2021. Do České republiky se po 600 letech vrátil latinský rukopis tzv. Lipnické bible, který byl během prázdnin vystaven v místě svého vzniku, na hradě Lipnice nad Sázavou a později v Zrcadlové síni pražského Klementina. PR kampaní, redakční prací, designem a grafickou úpravou jsme se podíleli na vzniku publikace Lipnická bible – štít víry v časech pozdního středověku a formou grafické a produkční spolupráce jsme realizovali obě části výstavy.