Monster ATL kampaň

Lokální adaptace mezinárodních ATL kampaní, nákup médií.