Ostrov – kniha našeho vydavatelství

Soubor historické knihy Ostrov Perknéřův a Cyranův se sbírkou map od konce 18. století a leteckých fotografií. Jde o rozsahem ojedinělou publikaci, která je věnována vývoji malého šlechtického sídla od 14. století až dodnes. Texty, layout, typografie a předtisková příprava vznikly v naší agentuře.