Stížný list – kniha našeho vydavatelství

Podpořili jsme vydání knihy profesora Petra Čorneje a kolektivu autorů 1415-2015, 600 let stížného listu české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa. Design, grafickou úpravu a typografii knihy připravilo naše studio. Knihu vydává Spolek Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici.