rebranding webového portálu Metlife

Pro pojišťovnu Metlife jsme dokončili rebranding webového portálu www.metlifepojistovna.cz. Ten zprostředkovává informace o jednotlivých investičních strategiích.Hlavní důraz byl kladen na stanovený uživatelský komfort, UX a korporátní design. Dalším důležitým aspektem pak byla responsibilita a optimalizace na rychlé načítání.